Tilbage til Gallerier

Genplantning af skoven ved shelters

Mange af træerne omkring shelterområdet på Katbakken var ved at blive så høje, at det var nødvendigt at tynde ud og genplante. I stedet for udelukkende grantræer som de fældede, er der plantet et antal løvtræer iblandet fyrretræer, så skoven i fremtiden vil optræde som en blandingsskov med større variation – til gavn for såvel områdets fremtræden som for områdets fugle og smådyr.

En gruppe folk med tilknytning til Katbakken har i løbet af foråret og den tidlige sommer 2020 først fældet, fliset grene og ryddet op i området, plantet nyt og indhegnet, så træerne kan få lov at vokse sig store til afløsning for det fældede. Andre området på Katbakken skal i de kommende år gennemgå samme fornyelse.