Tilbage til Gallerier

Katbakken bygges op

Straks efter startskuddet havde lydt 27. marts 2004 gik en flok frivillige i gang med arbejdet. i løbet af de følgende år blev der arbejdet ihærdigt på at anlægge stier, shelters, bålpladser, forhindringsbane, multibane, løbebane, natur-teknik-hytte og mange andre faciliteter. I maj 2009 var man nået så langt, så Katbakken officielt kunne indvies – herom i næste Galleri.

Amfiteatret og bålpladsen tager form i december 2004.

Amfiteatret og bålpladsen tager form i december 2004.

Bålpladsen med amfiteatret - nu mangler der kun at blive sået græs.

Bålpladsen med amfiteatret – nu mangler der kun at blive sået græs.

De første shelters er bygget december 2004.

De første shelters er bygget december 2004.

Der lægges vandrør til udekøkkenet ved shelters.

Der lægges vandrør til udekøkkenet ved shelters.

I januar 2005 er der gang i byggeriet af den tredje shelter.

I januar 2005 er der gang i byggeriet af den tredje shelter.

I løbet af sommeren 2005 bliver forhindringsbanen anlagt - og taget i brug af de besøgende.

I løbet af sommeren 2005 bliver forhindringsbanen anlagt – og taget i brug af de besøgende.

Nogle forhindringer er siden forsvundet - her en slags vippe-balancebom.

Nogle forhindringer er siden forsvundet – her en slags vippe-balancebom.

En kæmpestor gynge, beregnet til en hel familie, blev der også bygget. Den er siden erstattet af svævebanen.

En kæmpestor gynge, beregnet til en hel familie, blev der også bygget. Den er siden erstattet af svævebanen.

En planetsti blev anlagt gennem hele byen med slutpunkt på Fyrrebakken. Skolens 6. klasse havde foretaget beregninger.

En planetsti blev anlagt gennem hele byen med slutpunkt på Fyrrebakken. Skolens 6. klasse havde foretaget beregninger, udarbejdet plancher og sat skiltene op gennem byen.

I december 2005 blev der gravet ud til Multibanen.

I december 2005 blev der gravet ud til Multibanen.

Multibanen er indviet og klar til rulleskøjtefræs!

Multibanen er indviet og klar til rulleskøjtefræs!

Multibanen er færdigbygget, nu gælder det løbe- og rulleskøjtebanen.

Multibanen er færdigbygget, nu gælder det løbe- og rulleskøjtebanen.

 

Natur-teknik-hytten og en udendørs grill blev der også opført.

Natur-teknik-hytte og en udendørs grill blev der også opført.

En natur-legeplads blev anlagt i 2007 og her taget i brug af en flok børn.

En natur-legeplads blev anlagt i 2007 og her taget i brug af en flok børn.

En flok børn tager løbebanen i brug!

En flok børn tager løbebanen i brug!