Tilbage til Dokumenter

Udflugtsmål

Frendrup Nihøje
Fredet område med oprindeligt mange gravhøje, hvoraf en del i dag er slettet. Området har huset en af Himmerlands første bosættelser. Der er fundet tydelige jernalderagre og gamle hulveje med hjulspor i det uopdyrkede område.


Hornum Sø
Hornum sø er en badesø uden tilløb eller afløb. Søen ligger vest for Støvring i et åbent, landbrugspræget og kuperet terræn. Ved søens sydlige del findes et mindre moseareal. Resten af søens bredareal kan karakteriseres som vedvarende græs, tilplantede arealer og en enkelt dyrket mark. Den nordøstlige del bliver brugt som picnic- og badeområde.

Fakta om søen
• Søen har et areal på 11,2 ha.
• Gennemsnitsdybde på  ca. 1,5 m.
• Den største dybde er ca. 3 m.
• Fiskebestand: Aborre, gedde, ål,
gråskalle og rudskalle

 


Lokalhistoriskarkiv
Arkivets opgaver er bl.a. at indsamle data fra både fortid og nutid fra det område kommunen dækker. Det være sig private arkiver, foreningsarkiver, erhvervsarkiver m.m. Arkivet indeholder desuden fotos, film og videoer, der belyser egnens og befolkningens historie. Alt sammen materiale som ikke er hjemmehørende i statens arkiver.

Da arkivet er et lokalt studieværksted for den, der vil arbejde med den lokale historie, anskaffer vi løbende kopier af væsentlige arkivalier fra statens arkiver (kirkebøger, godsarkivalier m.m.) Disse er frit tilgængelige på læsesal, hvor man også kan se en permanent udstilling. En fornem oldtidssamling, der er skabt af en lokal vejmand og amatørarkæolog. Desuden arrangerer vi løbende skiftende udstillinger på læsesalen.