Tilbage til Dokumenter

Vejledning for lejere

 (Opdateret den 27-03-17)

Udlejer
Inger-Lise Sørensen, Østervang 13, Øster Hornum, 9530 Støvring. Kan kontaktes på tlf. 9838 5731 eller 2345 5031. Læs mere om udlejning her

Arrangement
Området skal lejes når man ønsker at afholde et arrangement. Ved dette forstås et planlagt arrangement, der er planlagt og/eller noget der inviteres til. Det kan være gadefester, familie-sammenkomster, firmaarrangementer, klassearrangementer, skoler/institutioner.

Lejeaftalen
Der gøres opmærksom på, at der kan være indgået lejeaftaler for andre dele af området – dog har man fortrinsret til det område, der er indgået aftale omkring. I området forefindes der mulighed for udlån af diverse materialer/rekvisitter til undersøgelser af naturen, træsløjd og båludstyr.
Hør nærmere hos udlejer.

Betaling
Betaling skal ske ved bankoverførsel til reg.nr. 9349 kontonr. 457 09 28029. Lejeaftalen betragtes ikke som bindende før indbetaling er registreret. Husk at anføre navn på lejer på indbetalingen!

Bilkørsel
Nødvendig vare- og bagagetransport til og fra arrangementet er tilladt i området efter aftale. Det er nødvendigt med nøgle hertil. Parkering i øvrigt henvises til parkeringsareal ved hallen. Handicap-kørsel er tilladt.

Bål og brænde
Der må tændes bål på de etablerede bålsteder. Ved teltlejr må der etableres bålsteder til madlavning på teltlejrpladsen. Brænde findes i brændeskjul på parkeringspladsen. Der må ikke fældes træ i området! I tørkeperioder er bål dog forbudt, der opsættes skiltning.

Vand
Der er etableret vandstander ved shelter-pladsen og ved natur/teknikhytten. Unødvendig brug/leg med vand frabedes. Vær opmærksom på, at der i perioder med frost er lukket for vandet.

Rengøring/oprydning
Efter ophold afleveres området opryddet. Det vil sige: alt affald samles op og fjernes. Shelters, natur/teknik-hytten og borde/bænke afleveres fejet og rengjorte. Toiletbygningen afleveres rengjort. Lejer medbringer selv rengøringsrekvisitter.

Affald
Lejer skal selv bortskaffe affald efter endt ophold –  kan lægges i affaldscontaineren ved hallens parkeringsplads. Der findes affaldsstativer i området til egne medbragte poser.

Naboarealer
Det påhviler lejer selv at træffe evt. aftaler med de respektive lodsejere om evt. benyttelse af arealer til løb eller andet.

Indkøbsmulighed
Der er mulighed for indkøb i Brugsen på Nibevej. Åben alle dage fra kl. 7.30 til kl. 20.00.

Læge
I tilfælde af behov for lægehjælp kan man kontakte Lægerne i Øster Hornum på tlf. 9838 5100.

Cykel og knallert
Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt i området. Hvis cykel eller knallert anvendes som transportmiddel til og fra området, kan den under opholdet parkeres på arealet ved indkørslen.

Hunde
Hunde skal føres i snor, og der skal benyttes ”hundepose”.